Följ med ut i bigårdarna!

Häng gärna med Mariannes Biodling på Facebook eller Instagram för att följa arbetet med bina.

Bina är på plats vid den granna ekologiska höstrapsen och honungsinsamlingen är igång!