Pollenanalys av honung

Har varit på pollenanalyskurs för biodlare på Botan i Göteborg.
Det var väldigt intressant, men inte helt enkelt. Krävs nog några års erfarenhet för att kunna känna igen alla dessa pyttesmå pollenkorn i alla slags former.
Följande pollen kunde i alla fall fastställas i min honung:
vitklöver, åkerböna, blåklint, sälg, raps, rölleka.

Pollenanalys gör man för att få reda på i vilka blommor bina varit och hämtat nektar. 
De får alltid med sig en del pollen hem också och pollen är en naturlig beståndsdel i honung.