Från fullt surr i bigården till full snurr i honungshuset